Vekirina xuleke dirustkirina ciwankariyê li Navenda Cigerxwîn