Hevkariya xorekî û nexorekî ya ji bo ziyanberketiyên wargeha Şarya