Azhin Shekhi

Azhin Shekhi

مدير موقع الكتروني وصحفي انساني لمؤسسة بارزاني الخيرية